Psychodynamiczna interwencja terapeutyczna w kryzysie suicydalnym