Regulamin dot. opłaty rekrutacyjnej w Szkole Psychoterapii Dialog

  1. Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł, jest bezzwrotna i obowiązuje osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.
  2. Kandydaci, którzy nie przejdą pozytywnie pierwszego etapu rekrutacji (weryfikacji zgłoszenia) nie ponoszą kosztów związanych z rekrutacją.
  3. Osoba, która wniesie opłatę i zostanie jej wyznaczony termin rozmowy rekrutacyjnej, może jeden raz przełożyć termin, jednak musi o tym poinformować nie później niż na 48h przed rozmową. Nowy termin rozmowy zostanie ustalony wspólnie z Koordynatorem Szkoły: nie może to być termin późniejszy niż 30 dni od dnia pierwotnego terminu spotkania.
  4. Nie ma możliwości zmiany terminu zaplanowanej rozmowy rekrutacyjnej, jeśli do rozpoczęcia spotkania pozostało mniej niż 48 godzin.
  5. W przypadku niestawienia się Kandydata na spotkanie rekrutacyjne, nie przysługuje mu prawo do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.
  6. Przełożenie terminu rozmowy, o którym mowa w punkcie 3. można dokonać za pośrednictwem kontaktu mailowego ze Szkołą na adres: szkola@terapiadialog.pl lub telefonicznie: 603 116 669.
  7. Osoby, które chcą otrzymać FV za wniesioną opłatę rekrutacyjną, informują o tym Szkołę, wysyłając wiadomość na adres: rachunki@szkoladialog.pl