Ciało, jedzenie, emocje, relacje ze sobą i innymi - warsztat pracy własnej dla psychologów i psychoterapeutów prowadzony metodą psychodramy

Warsztat stacjonarny
dla psychologów i psychoterapeutów

   Puławska 11B, Warszawa                 

    27 – 28.04 (weekend)      

    1490 zł     

Jako uczestnik tego warsztatu będziesz mógł/a doświadczyć na sobie, jak wygląda i działa terapia prowadzona metodą psychodramy. Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz pomagać osobom zmagającym się z trudnościami relacyjnymi lub emocjonalnymi wynikającymi z historii rodzinnej lub nierozwiązanych wątków związanych z relacjami lub przeżyciami rodzinnymi.

Prowadzący

Prowadząca - Marta Maryl

Marta Maryl

Psychoterapeutka, terapeutka

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; terapeutka, trenerka psychodramy przy Polskim Instytucie Psychodramy.

 „Bardzo cenię dr Maryl za profesjonalizm, ale także za cenne rady praktyka – to już kolejne moje szkolenie z Panią doktor.”

Korzyści z udziału

🔸Przekonasz się, w jaki sposób twoje trudności, emocje, relacje są zakorzenione w doświadczeniach twoich i twojej rodziny -Dowiesz się, jak uwolnić się od negatywnych przekazów transgeneracyjnych, które ograniczają twoją wolność i radość z życia

🔸Doświadczysz pracy terapeutycznej, która zaangażuje całe twoje ciało, kreatywność i spontaniczność

🔸Będziesz miał/a okazję przepracować na głębokim poziomie wątki i trudności dla ciebie ważne, otrzymasz podczas pracy aktywne wsparcie całej grupy (nie martw się, praca odbędzie się w taki sposób i takim tempie, byś czuł/a się bezpiecznie i komfortowo) 

CERTYFIKAT

Jako uczestnik otrzymasz certyfikat uczestnictwa wydany przez Szkołę Psychoterapii Dialog, który zaliczany jest przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne do niezbędnych godzin doświadczenia własnego na potrzeby otrzymania certyfikatu psychoteraputy.

Dla kogo jest ten warsztat?

Na warsztat zapraszamy psychologów, psychoterapeutów oraz inne osoby, które na co dzień pracują z ludźmi i wykonują zawody pomocowe, a także przygotowują się do ich wykonywania.

 

Szczególnie zapraszamy Cię na ten warsztat terapeutyczny jeśli:
  • Doświadczasz trudnych dla siebie relacji z jedzeniem, np. nadmierne zwracanie uwagi na to, co i ile jesz, trudności w ograniczaniu jedzenia, stałe lub powtarzające się diety/restrykcje żywieniowe 
  • Doświadczasz trudności w akceptacji swojego ciała, jego wyglądu, jego sprawności/ograniczeń, czujesz, że masz trudność w dbaniu o nie tak, jakbyś chciał/a, lub czujesz, że zwracasz na nie nadmierną uwagę 
  • Cierpiałeś/aś w przeszłości na zaburzenia odżywiania i chcesz lepiej przyjrzeć się temu, co się w twoim życiu działo i pracować dalej nad zagadnieniami, które leżały u podstawy tych trudności 
  • Czujesz, że twoje relacje z jedzeniem wpływają na to, jak konstruujesz relacje z innymi ludźmi, jak przeżywasz te relacje, jakie masz relacje ze swoim ciałem
  • Doświadczasz trudności w wyrażaniu i przeżywaniu emocji w sposób spontaniczny, masz tendencje do tłumienia czy nie wyrażania emocji, co przekłada się na twoje relacje z ciałem i jedzeniem
  • Jesteś zainteresowany/a poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności pracy w obszarze relacji człowieka z jego ciałem, jedzeniem i emocjami i jesteś gotowy/a podczas warsztatu nabierać tej wiedzy w sposób aktywny i zaangażowany (poprzez pracę swoją, jak i wspieranie innych)

Program warsztatów

Dzień 1: Eksploracja Technik i Wymiana Doświadczeń

1. Wprowadzenie:

– Omówienie celów warsztatu i oczekiwań od doświadczonych terapeutów.

– Wskazówki dotyczące sposobu oglądania.

2. Techniczne Aspekty Pracy z Filmem:

– Wykład dotyczący technicznych aspektów korzystania z filmu w diagnozie i konceptualizacji.

– Ćwiczenia praktyczne: analiza wybranych fragmentów z serialu.

3. Wymiana Doświadczeń:

– Omówienie celów warsztatu i oczekiwań od doświadczonych terapeutów.

– Grupowe sesje dyskusyjne, w których terapeuci dzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami

z wykorzystywania filmu w pracy terapeutycznej.

– Identifikacja wyzwań i korzyści wynikających z tego narzędzia.

Dzień 2: Rola Filmu w Procesie Terapeutycznym

1. Refleksja nad Serialową Sceną Życia Małżeńskiego:

– Analiza sceny z wybranego odcinka serialu.

– Dyskusja na temat różnych interpretacji i perspektyw wśród uczestników.

2. Diagnoza, Konceptualizacja, i Komunikacja z Pacjentem:

– Praktyczne ćwiczenia skupione na tym, jak film może wspomagać proces diagnozy i konceptualizacji w terapii par.

3. Rola Filmu jako Narzędzia Ekspozycji:

– Omówienie roli filmu w ułatwianiu ekspozycji tematów trudnych w rozmowie terapeutycznej.

– Ćwiczenia praktyczne: wypróbowanie różnych technik ekspozycji.

4. Podsumowanie i Planowanie Dalszej Pracy:

– Refleksje nad zdobytą wiedzą i doświadczeniami.

– Planowanie sposobów wdrożenia nowych umiejętności w codzienną praktykę terapeutyczną.

Uczestnicy zostaną zaangażowani w głębokie zrozumienie roli filmu jako narzędzia

terapeutycznego poprzez osobiste doświadczenie i refleksję, zachęcając ich do aktywnego

udziału w warsztatach już na etapie obejrzenia wybranego serialu.

Opinie o prowadzącym

Pani prowadząca mówiła wyraźnie, rzeczowo, podawała przykłady z własnej praktyki – to jest dla mnie szczególnie cenne.

Katarzyna

Bardzo ciekawe i wartościowe spotkanie, zwłaszcza przez praktyczne ujęcie tematu. Bardzo cenię dr Maryl za profesjonalizm, ale także za cenne rady praktyka – to już kolejne moje szkolenie z Panią doktor.

Marcin