Najczęściej zadawane pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?

Proces rekrutacji składa się z II etapów:

 1. Wypełnienie i przesłanie Ankiety Zgłoszenia

  Zgłoszenie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jej przesłania; osoby, które zostaną zakwalifikowane 
do drugiego etapu, zostaną o tym poinformowane drogą mailową.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna (realizowana na platformie ZOOM)

Ogłoszenie wyników następuje po zebraniu się Komisji Kwalifikacyjnej. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowane 
wszystkie osoby uczestniczące w drugim etapie (drogą mailową bądź telefoniczną).

JAKIE SĄ WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ?

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby:

 • posiadające tytuł magistra z zakresu: psychologii, pedagogiki lub kierunku lekarskiego. W szczególnych przypadkach zgłoszenia mogą wysyłać także osoby, które ukończyły inne kierunki studiów niż te wymienione powyżej pod warunkiem możliwości udokumentowania bogatego doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi.
 • posiadające już doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi (np. w placówkach służby zdrowia, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, uzależnionymi itp.).

ILE KOSZTUJE REKRUTACJA?

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł. Należy ją uiścić przed drugim etapem procesu rekrutacyjnego, czyli przed rozmową kwalifikacyjną z przedstawicielem Komisji Rekrutacyjnej. Informacja dotycząca formy płatności jest wysyłana mailowo do kandydatów, którzy pozytywnie przejdą I etap rekrutacji.

Osoby, które nie zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji nie ponoszą kosztów związanych z rekrutacją.

W JAKIM NURCIE PROWADZONE JEST SZKOLENIE?

Program szkolenia oparty jest na podejściu integracyjno-systemowym.
W trakcie szkolenia Uczestnik zapozna się ze wszystkimi podstawowymi nurtami w psychoterapii, jednak największy nacisk będzie położony na nurt systemowy.

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

W przypadku edycji weekendowej zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w miesiącu (z wyjątkiem III roku, w trakcie którego realizowane jest 12 zjazdów): w piątki (16.00 – 21.15) oraz w soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 do 18.00 (z godzinną przerwą obiadową).

W przypadku edycji cotygodniowej zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu w piątki w godzinach 8:00 – 17:00 i 8:00 – 14:00 (w zależności od zaplanowanych zajęć).

Uczestnik po pozytywnym przejściu ścieżki rekrutacyjnej i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie ma wybór edycji, do której chce dołączyć (w miarę dostępnych miejsc).

W CZY W RAMACH SZKOLENIA MAM DOSTĘP DO DODATKOWYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH? 

Każdy Uczestnik szkolenia ma bezpłatny, nieograniczony dostęp do platformy dialoteka.pl. Na platformie zamieszczane są szkolenia z ekspertami w danym obszarze tematycznym (z zakresu psychologii, psychoterapii, psychiatrii). Szkolenia dedykowane są psychologom i psychoterapeutom. Szkolenia wyposażają w aktualną i praktyczną wiedzę, którą warto wykorzystać podczas pracy w gabinecie. Uczestnicy 4-letniego całościowego szkolenia mogą brać udział w szkoleniach „na żywo”, a także korzystać z dostępu do nagrań ze szkoleń.

CZY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA MOGĘ PROWADZIĆ TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ, DLA PAR I RODZIN?

Tak. Program szkolenia jest całościowy i zintegrowany, dlatego Uczestnicy kursu po jego ukończeniu są przygotowani do prowadzenia psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i dorosłych, a także do terapii rodzin i par.

CZY ISTNIEJĄ DODATKOWE KOSZTY SZKOLENIA?

W skład kosztów szkolenia wchodzą: udział w zajęciach teoretyczno-warsztatowych, w grupie genogramowej i balinta, dwa wyjazdowe treningi interpersonalne oraz prowadzenie terapii rodziny z superwizją “na żywo”
W powyższym zakresie nie przewidujemy żadnych dodatkowych opłat. Oczywiście w celu ukończenia kursu, zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, niezbędna jest szkoleniowa terapia własna, koszt której Uczestnicy pokrywają już we własnym zakresie. Szkoła nie pokrywa również kosztu składki (w 2020 roku – 120 zł/rocznie) za członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, które jest również warunkiem ukończenia atestowanego szkolenia.

KOSZT UDZIAŁU

w 4-letnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii DIALOG

 • opłata wstępna – 1 500 zł
 • I semestr – 9 490 zł
 • II semestr – 9 490 zł
 • III semestr – 8 990 zł
 • IV semestr – 8 990 zł
 • V semestr – 8 490 zł
 • VI semestr – 8 490 zł
 • VII semestr – 7 990 zł
 • VIII semestr – 7 990 zł

Powyższe opłaty semestralne obejmują wszystkie elementy szkolenia takie jak m.in.:

 • zajęcia teoretyczno-warsztatowe
 • grupy genogramowe
 • grupy balinta
 • dwa wyjazdowe treningi interpersonalne
 • prowadzenie terapii rodziny z superwizją “na żywo”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej