Szkoła Psychoterapii DIALOG

Szkoła Psychoterapii Dialog

TRWA REKRUTACJA NA 4-LETNIE SZKOLENIE
PSYCHOTERPEUTYCZNE
W SZKOLE PSYCHOTERAPII DIALOG
akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do kolejnych edycji 4-letniego całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii DIALOG (dawniej MABOR). Program 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii DIALOG oparty jest na podejściu integracyjno - systemowym. Szkolenie w Szkole Psychoterapii DIALOG przygotowuje słuchaczy do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zgodnie z trybem uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiartyczne, które atestowało program tego kształcenia.

37. EDYCJA

Rozpoczęcie zajęć:

WRZESIEŃ 2024

(rekrutacja otwarta)

*zajęcia co tydzień, w piątek

dowiedz się więcej >>

38. EDYCJA

Rozpoczęcie zajęć:

WRZESIEŃ 2024

(rekrutacja zakończona)

zajęcia w weekend, raz w miesiącu

 

39. EDYCJA

Rozpoczęcie zajęć:

PAŹDZIERNIK 2024

(rekrutacja otwarta)

zajęcia w weekend, raz w miesiącu

 

40. EDYCJA

Rozpoczęcie zajęć:

STYCZEŃ 2025

(rekrutacja otwarta)

*zajęcia co tydzień, w piątek

dowiedz się więcej >>

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ?

 • Szkoła od 2003 roku jest atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, po jej ukończeniu można ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty PTP.
 • Ukończenie szkolenia umożliwia pracę jako psychoterapeuta, w poradniach NFZ (szkolenie spełnia kryteria wymagane przez NFZ).
 • DIALOG gwarantuje rzetelną wiedzę i praktykę. IV rok szkolenia to prowadzenie terapii rodziny pod superwizją “na żywo”.
 • Kadra to doświadczeni specjaliści, praktycy, certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy.
 • DIALOG kładzie nacisk na rozwój osobisty – wyjazdowe treningi interpersonalne, grupy balinta i genogramowe.
 • Posiadamy całościowy program zawierający moduły poświęcone psychoterapii dzieci i młodzieży.
 • Dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii Dialog wydawany jest w języku polskim i angielskim.
<span>Szkoła</span> Psychoterapii DIALOG
Ponad 30 edycji 
szkoleń
<span>Szkoła</span> Psychoterapii DIALOG
Doświadczona kadra specjalistów
<span>Szkoła</span> Psychoterapii DIALOG
Atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
<span>Szkoła</span> Psychoterapii DIALOG
Doświadczenie 
od 2003 r.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia

KADRA

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, którzy poza wiedzą teoretyczną posiadają również ogromne doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne są certyfiowanymi superwizorami i psychoterapeutami.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?

Proces rekrutacji składa się z II etapów:

 1. Wypełnienie i przesłanie Ankiety Zgłoszenia

  Zgłoszenie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jej przesłania; osoby, które zostaną zakwalifikowane 
do drugiego etapu, zostaną o tym poinformowane drogą mailową.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna (realizowana na platformie ZOOM)

Ogłoszenie wyników następuje po zebraniu się Komisji Kwalifikacyjnej. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowane 
wszystkie osoby uczestniczące w drugim etapie (drogą mailową bądź telefoniczną).

JAKIE SĄ WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ?

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby:

 • posiadające tytuł magistra z zakresu: psychologii, pedagogiki lub kierunku lekarskiego. (W szczególnych przypadkach zgłoszenia mogą wysyłać także osoby, które ukończyły inne kierunki studiów niż te wymienione pod warunkiem i nie pracują w zawodzie, ale mogą udokumentować doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi.
 • posiadające już doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi ( np. w placówkach służby zdrowia,  domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, uzależnionymi itp.).

ILE KOSZTUJE REKRUTACJA?

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł. Należy ją uiścić przed drugim etapem procesu rekrutacyjnego, czyli przed rozmową kwalifikacyjną z przedstawicielem Komisji Rekrutacyjnej. Informacja dotycząca formy płatności jest wysyłana mailowo do kandydatów, którzy pozytywnie przejdą I etap rekrutacji.

Osoby, które nie zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji nie ponoszą kosztów związanych z rekrutacją.

W JAKIM NURCIE PROWADZONE JEST SZKOLENIE?

Program szkolenia oparty jest na podejściu integracyjno-systemowym.
W trakcie szkolenia Uczestnik zapozna się ze wszystkimi podstawowymi nurtami w psychoterapii, jednak największy nacisk będzie położony na nurt systemowy.

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

W przypadku edycji weekendowej zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w miesiącu (z wyjątkiem III roku, w trakcie którego realizowane jest 12 zjazdów): w piątki (16.00 – 21.15) oraz w soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 do 18.00 (z godzinną przerwą obiadową).

W przypadku edycji cotygodniowej, zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu w piątki w godzinach 8:00 – 17:00 i 8:00 – 14:00 (w zależności od zaplanowanych zajęć).

Uczestnik po pozytywnym przejściu ścieżki rekrutacyjnej i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie ma wybór edycji do której chce dołączyć (w miarę dostępnych miejsc).

W CZY W RAMACH SZKOLENIA MAM DOSTĘP DO DODATKOWYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH?

Każdy Uczestnik szkolenia ma bezpłatny, nieograniczony dostęp do platformy dialoteka.pl. Na platformie zamieszczane są szkolenia z ekspertami w danym obszarze tematycznym (z zakresu psychologii, psychoterapii, psychiatrii). Szkolenia dedykowane są psychologom i psychoterapeutom. Szkolenia wyposażają w aktualną i praktyczną wiedzę, którą warto wykorzystać podczas pracy w gabinecie. Uczestnicy 4-letniego całościowego szkolenia mogą brać udział w szkoleniach „na żywo”, a także korzystać z dostępu do nagrań ze szkoleń.

CZY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA MOGĘ PROWADZIĆ TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ, DLA PAR I RODZIN?

Tak. Program szkolenia jest całościowy i zintegrowany dlatego Uczestnicy kursu po jego ukończeniu są przygotowani do prowadzenia psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i dorosłych, a także do terapii rodzin i par.

CZY ISTNIEJĄ DODATKOWE KOSZTY SZKOLENIA?

W skład kosztów szkolenia wchodzą: udział w zajęciach teoretyczno-warsztatowych, w grupie genogramowej i balinta, dwa wyjazdowe treningi interpersonalne oraz prowadzenie terapii rodziny z superwizją “na żywo”
W powyższym zakresie nie przewidujemy żadnych dodatkowych opłat. Oczywiście w celu ukończenia kursu, zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, niezbędna jest szkoleniowa terapia własna, koszt której Uczestnicy pokrywają już we własnym zakresie. Szkoła nie pokrywa również kosztu składki (w 2020 roku – 120 zł/rocznie) za członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, które jest również warunkiem ukończenia atestowanego szkolenia.

KOSZT UDZIAŁU

w 4-letnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii DIALOG

 • opłata wstępna – 1 500 zł
 • I semestr – 9 490 zł
 • II semestr – 9 490 zł
 • III semestr – 8 990 zł
 • IV semestr – 8 990 zł
 • V semestr – 8 490 zł
 • VI semestr – 8 490 zł
 • VII semestr – 7 990 zł
 • VIII semestr – 7 990 zł

Powyższe opłaty semestralne obejmują wszystkie elementy szkolenia takie jak m.in.:

 • zajęcia teoretyczno-warsztatowe
 • grupy genogramowe
 • grupy balinta
 • dwa wyjazdowe treningi interpersonalne
 • prowadzenie terapii rodziny z superwizją “na żywo”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami