Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA NA 4-LETNIE SZKOLENIE
PSYCHOTERPEUTYCZNE
W SZKOLE PSYCHOTERAPII DIALOG
akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

37. EDYCJA

Rozpoczęcie zajęć:

WRZESIEŃ 2024

(rekrutacja otwarta)

*zajęcia co tydzień, w piątek

dowiedz się więcej >>

38. EDYCJA

Rozpoczęcie zajęć:

WRZESIEŃ 2024

(rekrutacja zakończona)

zajęcia w weekend, raz w miesiącu

 

39. EDYCJA

Rozpoczęcie zajęć:

PAŹDZIERNIK 2024

(rekrutacja otwarta)

zajęcia w weekend, raz w miesiącu

 

JAKIE SĄ WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ?

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby:

 • posiadające tytuł magistra z zakresu: psychologii, pedagogiki lub kierunku lekarskiego. W szczególnych przypadkach zgłoszenia mogą wysyłać także osoby, które ukończyły inne kierunki studiów niż te wymienione powyżej pod warunkiem możliwości udokumentowania bogatego doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi.
 • posiadające już doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi (np. w placówkach służby zdrowia, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, uzależnionymi itp.).

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?

Proces rekrutacji składa się z II etapów:

 1. Wypełnienie i przesłanie Ankiety Zgłoszenia

  Zgłoszenie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jej przesłania; osoby, które zostaną zakwalifikowane 
do drugiego etapu, zostaną o tym poinformowane drogą mailową.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna (realizowana na platformie ZOOM)

Ogłoszenie wyników następuje po zebraniu się Komisji Kwalifikacyjnej. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowane 
wszystkie osoby uczestniczące w drugim etapie (drogą mailową bądź telefoniczną), w ciągu max. 14 dni.

ILE KOSZTUJE REKRUTACJA?

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł. Należy ją uiścić przed drugim etapem procesu rekrutacyjnego, czyli przed rozmową kwalifikacyjną z przedstawicielem Komisji Rekrutacyjnej. Informacja dotycząca formy płatności jest wysyłana mailowo do kandydatów, którzy pozytywnie przejdą I etap rekrutacji.

Osoby, które nie zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji nie ponoszą kosztów związanych z rekrutacją.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ?

 • Szkoła od 2003 roku jest atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, po jej ukończeniu można ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty PTP.
 • Ukończenie szkolenia umożliwia pracę jako psychoterapeuta, również w poradniach opłacanych przez NFZ (szkolenie spełnia kryteria wymagane przez NFZ).
 • DIALOG gwarantuje rzetelną wiedzę i praktykę. IV rok szkolenia to prowadzenie terapii rodziny pod superwizją “na żywo”.
 • Kadra to doświadczeni specjaliści, praktycy, certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy.
 • DIALOG kładzie nacisk na rozwój osobisty – wyjazdowe treningi interpersonalne, grupy balinta i genogramowe.
 • Posiadamy całościowy program zawierający moduły poświęcone psychoterapii dzieci i młodzieży.
<span>Rekrutacja</span>
Ponad 30 edycji 
szkoleń
<span>Rekrutacja</span>
Doświadczona kadra specjalistów
<span>Rekrutacja</span>
Atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
<span>Rekrutacja</span>
Doświadczenie 
od 2003 r.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami