Organizacja i program szkolenia

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 • Program 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego 
w Szkole Psychoterapii DIALOG oparty jest na podejściu integracyjno-systemowym.
 • Szkolenie w Szkole Psychoterapii DIALOG trwa cztery lata i obejmuje łącznie 1559 godzin, w tym: 1139 godzin w ramach programu szkolenia, 
a także 360 godzin stażu (realizowanego w akredytowanych ośrodkach stażowych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) i 60 godzin szkoleniowej psychoterapii własnej (u certyfikowanego psychoterapeuty przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Psychologiczne), 
które uczestnicy są zobowiązani zrealizować dodatkowo w trakcie trwania szkolenia, aby uzyskać dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii DIALOG
 • W przypadku edycji weekendowej zjazdy szkoleniowe odbywają się przeważnie raz w miesiącu (I rok – 10 zjazdów oraz trening wyjazdowy, II rok – 10 zjazdów, III rok – 12 zjazdów oraz trening wyjazdowy, IV rok – 10 zjazdów): w piątki (16.00 – 21.15) oraz w soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 do 18.00 (z godzinną przerwą obiadową).
 • W przypadku edycji cotygodniowej, zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu w piątki w godzinach 8:00 – 17:00 i 8:00 – 14:00 (w zależności od zaplanowanych zajęć).
 • Grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 19 osób.
 • W ciągu kolejnych 4 lat szkolenia uczestnicy wezmą udział w zajęciach kładących nacisk na doświadczenie własne (dwa wyjazdowe treningi interpersonalne, praca z genogramem, grupa balinta), a także 
w zajęciach warsztatowo – seminaryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne będą skupiać się wokół aktywnego udziału uczestnika. Wiodącą metodą pracy będą ćwiczenia. Na IV roku będzie to także prowadzenie terapii rodzin z superwizją “na żywo”. Wykłady będa formą uzupełniającą o wiedzę potrzebną do realizacji ćwiczeń. W związku z tym niezbędne jest systematyczne zapoznawanie się z materiałami 
i bibliografią wskazaną przez wykładowców konkretnych bloków tematycznych.
 • Każdy rocznik posiada swojego Opiekuna roku – jest nim prowadzący seminarium na danym roku szkolenia (od I do III roku).
 • Wraz z rozpoczęciem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia terapii własnej, w liczbie godzin określonej w programie.
  W trakcie trwania szkolenia nie później niż na II semestrze I roku Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia terapii własnej, w liczbie godzin określonej 
w programie.
 • Warunkiem ukończenia szkolenia jest: uzyskanie wymaganej liczba obecności na zajęciach, zaliczenie wszystkich bloków zajęć zgodnie z ich formą zaliczenia, zaliczenie egzaminów modułowych po zrealizowanych blokach tematycznych, zaliczenie egzaminu ustnego u superwizora z umiejętności terapeutycznych.

Szczegółowy program szkolenia 
w Szkole Psychoterapii DIALOG

Program 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii DIALOG oparty jest na podejściu integracyjno-systemowym.

I ROK SZKOŁY PSYCHOTERAPII DIALOG

 • Narzędzie terapeuty, terapeuta jako narzędzie. 
Opis i diagnoza terapeutyczna – seminarium
 • Rozwój własny terapeuty
 • Etyka w psychoterapii
 • Cykl życia człowieka
 • Psychopatologia i diagnozy zaburzeń psychicznych 
(ICD 10 i DSM-5)
 • Diagnoza i terapia uzależnień u dorosłych, młodzieży i dzieci. Pacjent z podwójną diagnozą
 • Zjawiska w rodzinie z problemem uzależnienia (współuzależnienia, DDA) Nowy paradygmat w leczeniu uzależnień. Program ograniczania picia. Pacjent z doświadczeniem traumy w procesie psychoterapii
 • Pacjent z doświadczeniem traumy w procesie psychoterapii
 • Pacjent w kryzysie samobójczym. Rodzina w kryzysie samobójczym.
 • Przemoc interpersonalna – diagnoza i postępowanie
 • Kliniczne zastosowanie Terapii Humanistycznej
 • Wyjazdowy trening interpersonalny

II ROK SZKOŁY PSYCHOTERAPII DIALOG

 • Narzędzie terapeuty, terapeuta jako narzędzie. 
Opis i diagnoza terapeutyczna – seminarium
 • Rozwój własny terapeuty
 • Kliniczne zastosowanie Terapii CBT dorosłych, par, dzieci 
i młodzieży
 • Terapia Schematów
 • Psychiatria i Psychoterapia – specyfika dzieci i młodzieży
 • Rozwój seksualny i zaburzenia seksualne,
 • Psychoterapia dzieci
 • Psychoterapia nastolatków
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Terapia zaburzeń osobowości – podejście integracyjne
 • Kliniczne zastosowanie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Pojęcie integracji w psychoterapii. Terapia systemowa na tle innych szkół terapeutycznych

III ROK SZKOŁY PSYCHOTERAPII DIALOG

 • Terapia systemowa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Grupa Balinta – sesje, w czasie których uczestnicy analizują własne emocje powstałe w relacjach z pacjentami
 • Genogram – praca grupowa uczestników nad genogramami własnych rodzin pochodzenia
 • Seminarium
 • Wyjazdowy trening interpersonalny

IV ROK SZKOŁY PSYCHOTERAPII DIALOG

 • Superwizja grupowa terapii rodzin, prowadzona „na żywo”, polega na prowadzeniu przez dwie osoby z grupy, rodziny skierowanej do terapii z identyfikowanym pacjentem w wieku rozwojowym, podczas gdy za lustrem weneckim proces ten jest obserwowany przez grupę oraz superwizora.
 • W ramach cyklicznych zajęć każdy z kursantów ma okazję poprowadzić sesję terapeutyczną, obserwować pracę innych osób z grupy, a także być w roli protokolanta sesji. Proces terapii rodzinnej jest wspólnie omawiany zarówno przed każdym spotkaniem, jak i po jego odbyciu. Jego cały przebieg jest analizowany w nurcie terapii systemowej i integracyjnej.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej